महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद 
१७, आंबेडकर मार्ग, पुणे -४११००१
DELED Examination
DELED Login
ज्या कॉलेजचे विदयार्थी यादीमध्ये दिसत नाहीत त्यांनी याबाबतची माहिती deledonline@gmail.com या ई-मेलवर पाठवावी किंवा ९९२३२०६७९६ या क्रमांकावर संपर्क करावा. अध्यापक विद्यालयातील ज्या विद्यार्थ्यांची नावे दिसत नसतील त्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश ज्या प्रवेश प्रक्रियेतून (कोट्यातून ) झालेले आहेत त्या संबंधित कार्यालय प्रमुखांशी संपर्क साधून अशा विद्यार्थ्यांची नावे यादीत समाविष्ठ करून घ्यावीत.मान्यताप्राप्त यादीतील विद्यार्थ्यांचीच परीक्षा घेतली जाईल याची नोंद घ्यावी.
   Login   
 
Institute Code :
 
Password :