महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ,पुणे
School Information Collection Gateway
परीक्षा केंद्र प्रपत्र माहिती प्रपत्र यापूर्वी भरले असेल अथवा This Udise Code is already Exist असा संदेश येत असेल तर कृपया Update ECGI. Info वर क्लिक करून माहिती अद्यावत करा

यापूर्वी परीक्षा केंद्र प्रपत्र माहिती प्रपत्र भरलेले नसेल तर Fill Exam Center Form या बटण वर क्लिक करून माहिती भरावी