महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ,पुणे
School Information Collection Gateway
शाळा माहिती प्रपत्र यापूर्वी भरले असेल अथवा This Udise Code is already Exist असा संदेश येत असेल तर कृपया Update SIG. Info वर क्लिक करून माहिती अद्यावत करा

यापूर्वी शाळा माहिती प्रपत्र भरलेले नसेल तर Fill Form या बटण वर क्लिक करून माहिती भरावी