महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे
माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१४

माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती अर्हता प्रदान करण्याचे निकष
कट ऑफ इतके एकूण गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अर्हताधारक विद्यार्थी निश्चित करावयाचे प्रचलित निकष