महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे
(TET)शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१३

सांखिकी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा -२०१३ निकाल
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा -२०१३ निकाल जाहीर करणेबाबत
Latest News शिक्षक पात्रता परीक्षा उमेदवारांसाठी सूचना
Teacher's eligibility test District wise Statistics
शासन निर्णय दि.२३ ऑगस्ट २०१३ :- शिक्षक पात्रता परीक्षा ची कार्यपद्धती निश्चित करणेबाबत बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार २००९ अंतर्गत सर्व प्राथमिक शिक्षकांकरिता (१ ली ते ८ वी सर्व व्यवस्थापन ,सर्व मंडळे, सर्व माध्यमे ,अनुदानित /विना अनुदानित /कायम विना अनुदानित इत्यादी शाळांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा(TET) अनिवार्य

NCTE Guidelines
प्राथमिक(इयत्ता १ ली ते ८ वी ) शिक्षक पदावर काम करण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांसाठी जाहीर सूचना
शासन निर्णय दि. १३ फेब्रुवारी २०१३:प्राथमिक शिक्षकांकरिता (१ ली ते ८ वी) शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करणेबाबत बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम ,२००९ प्रमाणे
Press Note Teacher's eligibility test
शासन निर्णय दि. ६ मार्च २०१३:प्राथमिक शिक्षकांकरिता (१ ली ते ८ वी) शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करणेबाबत बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम ,२००९ प्रमाणे
शासन निर्णय दि. २० ऑगस्ट २०१३:प्राथमिक शिक्षकांकरिता (१ ली ते ८ वी) शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करणेबाबत बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम ,२००९ प्रमाणे
शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१३ जाहिरात
संगणकीय आवेदन पत्राचा नमुना
छापील आवेदन पत्राचा नमुना
शिक्षक पात्रता परीक्षा (T.E.T.)संकेतस्थळ .....
शिक्षक पात्रता परीक्षा (T.E.T.) आराखडा  बाब क्र. ९
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१३ आयोजन
जिल्हास्तरीय अर्ज स्वीकृती कार्यक्रमाबाबत शिक्षक पात्रता परीक्षा (T.E.T.)