महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद 
१७, आंबेडकर मार्ग, पुणे -४११००१
D.T.Ed Examination
Online Application Form
   Login   
 
Institute Code :
 
Password :
 
 
पासवर्ड माहिती करून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा? click here