महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राज्य प्रज्ञाशोध (इ ४ थी ) व (इ ७ वी)  बार्टी  शिष्यवृत्ती योजना
तात्पुरत्या गुणवत्ता यादीवर आक्षेप पाठविण्याची मुदत ३१/जानेवारी /२०१५ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे
प्रसिद्धीपत्रक व बार्टी शिष्यवृत्ती मंजूर संच
     
बार्टी (इ ७ वी) शिष्यवृत्ती योजना शहरी
मुंबई उत्तर
मुंबई पश्चिम
मुंबई दक्षिण
रायगड
ठाणे
पुणे
अहमदनगर
सोलापुर
नाशिक
धुळे
  जळगाव
नंदुरबार
कोल्हापुर
सातारा
सांगली
रत्नागिरी
सिंधुदुर्ग
औरंगाबाद  
जालना
बीड
परभणी
हिंगोली  
अमरावती
बुलढाणा
अकोला
वाशीम
यवतमाळ
नागपूर
भंडारा
गोंदिया
वर्धा
चंद्रपूर
गडचिरोली
लातूर
उस्मानाबाद
नांदेड
     
बार्टी (इ ७ वी) शिष्यवृत्ती योजना ग्रामीण
रायगड
ठाणे
पुणे
अहमदनगर
सोलापुर
नाशिक
धुळे
  जळगाव
नंदुरबार
कोल्हापुर
सातारा
सांगली
रत्नागिरी
सिंधुदुर्ग
औरंगाबाद  
जालना
बीड
परभणी
हिंगोली  
अमरावती
बुलढाणा
अकोला
वाशीम
यवतमाळ
नागपूर
भंडारा
गोंदिया
वर्धा
चंद्रपूर
गडचिरोली
लातूर
उस्मानाबाद
नांदेड
     
बार्टी (इ ४ थी ) शिष्यवृत्ती योजना शहरी
मुंबई उत्तर
मुंबई पश्चिम
मुंबई दक्षिण
रायगड
ठाणे
पुणे
अहमदनगर
सोलापुर
नाशिक
धुळे
  जळगाव
नंदुरबार
कोल्हापुर
सातारा सांगली
रत्नागिरी
सिंधुदुर्ग
औरंगाबाद  
जालना
बीड
परभणी
हिंगोली  
अमरावती >
बुलढाणा
अकोला
वाशीम
यवतमाळ
नागपूर
भंडारा
गोंदिया
वर्धा
चंद्रपूर
गडचिरोली
लातूर
उस्मानाबाद
नांदेड
     
बार्टी (इ ४ थी ) शिष्यवृत्ती योजना ग्रामीण
रायगड
ठाणे
पुणे
अहमदनगर
सोलापुर
नाशिक
धुळे
  जळगाव
नंदुरबार
कोल्हापुर
सातारा सांगली
रत्नागिरी
सिंधुदुर्ग
औरंगाबाद  
जालना
बीड
परभणी
हिंगोली  
अमरावती >
बुलढाणा
अकोला
वाशीम
यवतमाळ
नागपूर
भंडारा
गोंदिया
वर्धा
चंद्रपूर
गडचिरोली
लातूर
उस्मानाबाद
नांदेड