महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ,पुणे
D.I.E.T (जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था)

विभाग , जिल्हा व तालुका :
 
                                                                                                                                                                               
 

* 1) घर नं./ब्लॉक नं/सर्व्हे नं/गल्ली नं /गल्ली नाव / पेठ /प्रभाग / नगर पत्ता : :

* 2) गाव :

* 3) मु.पो. :

* 4) पिनकोड :

* 5) मोबाईल क्र. :

* 6) दूरध्वनी क्र. :

* 7) ईमेल :

* 8) प्राचार्य (आडनाव-नाव-पतीचे/वडिलांचे नाव) व भ्रमणध्वनी :

* 9)सेवाज्येष्ठ ज्येष्ठ अधिव्याखता (आडनाव-नाव-पतीचे/वडिलांचे नाव) व भ्रमणध्वनी :

* 10)सेवाज्येष्ठ अधिव्याखता (आडनाव-नाव-पतीचे/वडिलांचे नाव) व भ्रमणध्वनी :

* 10)अधीक्षक (आडनाव-नाव-पतीचे/वडिलांचे नाव) व भ्रमणध्वनी :

* 10) वरिष्ठ सहाय्यक पद संख्या :

* 11) कनिष्ठ सहाय्यक पद संख्या :

* 11) लघुलेखक पदसंख्या :

* 12) परिचर पद संख्या :

भौतिक सुविधा :

* 13) प्राचार्य कक्ष संख्या :

* 14) कार्यालय कक्ष संख्या :

* 15) संगणक कार्यालय कक्ष संख्या :

* 16) प्रशिक्षण कक्ष संख्या :

* 17) इंटरनेट कनेक्शन संख्या :

* 18) संगणक संख्या :

* 19) लॅपटॉप संख्या :

* 20) एल सी डी प्रोटेक्टर संख्या :

(D) प्रतिज्ञापत्र :
Terms & Conditions
   प्रतिज्ञापत्र :-
                            प्रपत्रात भरलेली माहिती कार्यालायतील कागदपत्रानुसार भरली असून ती अचूक व योग्य आहे हे मी प्रतिज्ञापूर्वक नमूद करतो आहे यामधील माहिती भविष्यात केंव्हाही चुकीची अथवा खोटी आढळून असल्यास मी कारवाईस पात्र आहे याची नोंद मी घेतली आहे.