महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे
परीक्षा परिषदेविषयी / About Us

१ ) प्रस्तावना
२ ) परीक्षा परिषदेमार्फत आयोजित केल्या जाणा-या परीक्षांची यादी
३ ) परीक्षा संदर्भात प्रमुख कामे
४ ) परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर शैक्षणिक संस्थांची प्राथमिक माहिती भरणे
५ ) विभागीय शिक्षण उपसंचालक ,प्राचार्य डायट,शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक ,माध्यमिक ,निरंतर) यांच्या परीक्षा संचालानासंदर्भात जबाबदा-या
६ ) शासकीय वाणिज्य संस्थाबाबत करावयाची कामे